Filosofie Politică

Cartografierea marginalităţii

12.00 Lei

Cartografierea marginalităţii investighează conceptul de marginalitate, apelând la perspective multi-fațetate, cu valenţe interdisciplinare. Capitolele predominant politico-filosofice ale volumului sunt preocupate de identificarea şi evidenţierea profilului marginalului, a dinamicii centru-m..

Cartografierea marginalităţii

12.00 Lei

Cartografierea marginalităţii investighează conceptul de marginalitate, apelând la perspective multi-fațetate, cu valenţe interdisciplinare. Capitolele predominant politico-filosofice ale volumului sunt preocupate de identificarea şi evidenţierea profilului marginalului, a dinamicii centru-m..

Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internaţională

15.00 Lei

 Volumul reprezintă un instrument esențial pentru cercetarea geo-politică a comunităţii mediteraneene, pentru orientarea metodologică, teoretică, comparativă, trans-naţională şi de politică internaţională, demonstrând înalte standarde în conceptualizare și metodologie. Demersul promovează și fa..

Centru și margine la Marea Mediterană. Filosofie politică și realitate internaţională

15.00 Lei

 Volumul reprezintă un instrument esențial pentru cercetarea geo-politică a comunităţii mediteraneene, pentru orientarea metodologică, teoretică, comparativă, trans-naţională şi de politică internaţională, demonstrând înalte standarde în conceptualizare și metodologie. Demersul promovează și fa..

Comentarii la Machiavelli

20.00 Lei

Lucrarea reia cercetarea operei machiavelliene, începută cu volumul publicat anterior, intitulat Machiavelli, enigmaticul, conscrându-se analizei celei mai importante opere a autorului florentin, aceea cunoscută sub titlul Discursuri (sau Comentarii) la prima decad..

Comentarii la Machiavelli

20.00 Lei

Lucrarea reia cercetarea operei machiavelliene, începută cu volumul publicat anterior, intitulat Machiavelli, enigmaticul, conscrându-se analizei celei mai importante opere a autorului florentin, aceea cunoscută sub titlul Discursuri (sau Comentarii) la prima decad..

Conservatorismul. Istorie şi actualitate

5.00 Lei

Lucrarea relevă evoluţia conservatorismului ca filosofie, ideologie şi practică politică prin prezentarea diferenţelor specifice ale conservatorismului contemporan, anglo-american în principal, faţă de conservatorismul istoric, occidental şi românesc. De asemenea, volumul oferă repere interpretative..

Conservatorismul. Istorie şi actualitate

5.00 Lei

Lucrarea relevă evoluţia conservatorismului ca filosofie, ideologie şi practică politică prin prezentarea diferenţelor specifice ale conservatorismului contemporan, anglo-american în principal, faţă de conservatorismul istoric, occidental şi românesc. De asemenea, volumul oferă repere interpretative..

Ecce Philosophia Politica. „Diferenţa” Lui Roberto Esposito

18.00 Lei

Volumul precizează atât marile teme/teorii lansate de Roberto Esposito cât și termenii filosofiei politice cu care acesta operează, repoziționându-i într-un circuit de întâlnire/ confluență filosofică. Se realizează astfel contactul cu cărțile, studiile, intervențiile şi semnalele de lectură care co..

Ecce Philosophia Politica. „Diferenţa” Lui Roberto Esposito

18.00 Lei

Volumul precizează atât marile teme/teorii lansate de Roberto Esposito cât și termenii filosofiei politice cu care acesta operează, repoziționându-i într-un circuit de întâlnire/ confluență filosofică. Se realizează astfel contactul cu cărțile, studiile, intervențiile şi semnalele de lectură care co..

Europa și problemele construcției identitare.Studii

20.00 Lei

Studiile reunite în această lucrare circumscriu o înţelegere a identităţii comune a europenilor prin transcenderea identităţilor, culturilor şi politicilor lor naţionale, anume o înţelegere nu prin factori culturali ci prin ansamblul de valori și principi..

Europa și problemele construcției identitare.Studii

20.00 Lei

Studiile reunite în această lucrare circumscriu o înţelegere a identităţii comune a europenilor prin transcenderea identităţilor, culturilor şi politicilor lor naţionale, anume o înţelegere nu prin factori culturali ci prin ansamblul de valori și principi..

Filosofia politică a multiculturalismului

15.00 Lei

Combinând filosofia politică cu antropologia și sociologia, lucrarea abordează interacțiunea controversată dintre liberalism și cultură. Este dezbătută pe larg, pe culoarul democratic și pe cel al drepturilor pentru minorități, compatibilitatea dintre multiculturalism, liberalismul cultural și cosmo..

Filosofia politică a multiculturalismului

15.00 Lei

Combinând filosofia politică cu antropologia și sociologia, lucrarea abordează interacțiunea controversată dintre liberalism și cultură. Este dezbătută pe larg, pe culoarul democratic și pe cel al drepturilor pentru minorități, compatibilitatea dintre multiculturalism, liberalismul cultural și cosmo..

Filosofie politică republicană

18.00 Lei

Menirea analizei filosofice este de a examina, din perspective multiple, discursurile sau limbajele politicii, pentru a releva presupozițiile adesea implicite pe care se bazează, de a decripta „gramatica" și chiar „semantica" lor diversă, în scopul de a face posibil și inteligibil dialogul politic l..

Filosofie politică republicană

18.00 Lei

Menirea analizei filosofice este de a examina, din perspective multiple, discursurile sau limbajele politicii, pentru a releva presupozițiile adesea implicite pe care se bazează, de a decripta „gramatica" și chiar „semantica" lor diversă, în scopul de a face posibil și inteligibil dialogul politic l..

Forme simbolice și reprezentări ale fenomenelor socio-politice

20.00 Lei

Cartea abordează sub semnul imaginarului, teoriile politice și ale fenomenelor de cultură asociate conceptului de reprezentare ca formă simbolică (adică, asociate imaginii) ca „un construct multidimensional (simbolic, mitologic, artistic, istoric, social, politic), ca o măsură ce oferă un rapor..

Forme simbolice și reprezentări ale fenomenelor socio-politice

20.00 Lei

Cartea abordează sub semnul imaginarului, teoriile politice și ale fenomenelor de cultură asociate conceptului de reprezentare ca formă simbolică (adică, asociate imaginii) ca „un construct multidimensional (simbolic, mitologic, artistic, istoric, social, politic), ca o măsură ce oferă un rapor..

Showing 1 to 9 of 20 (3 Pages)